- en podcast om agilitet i praksis

 

De Agile Rødder er - indrømmet - en super-nørdet podcast. Vi er selv begejstrede agile nørder, så når vi inviterer andre nørder i studiet, er det meget svært at undgå fag-jargon. Men vi vil også gerne være til at forstå for nye i den agile klub. Derfor har vi lavet denne ordbog, som du kan slå op i, hvis du sidder og klør dig i nakken over nogle af de ord, vi bruger undervejs.

Agil ordbog

A-E | F-N | O-R | S-Å

1 til 1
Samtale mellem to personer, hvor emnet er den ene person, fx vedkommendes trivsel, performance, udvikling og den slags.

Agile Coach
Ekspert i agile metoder, der hjælper virksomheder og teams med rent faktisk at få metoderne til at fungere.

Agile Framework
Fancy ord for agile metoder - især de store af dem, som fx SAFe der er svære at forklare med tre sætninger.

Agile Manifesto
Den engelske - og originale - titel på Det Agile Manifest.

Agile Framework
Fancy ord for agile metoder - især de store af dem, som fx SAFe der er svære at forklare med tre sætninger.

Agile Release Train
En række af teams i samme organisation, og hvor teams’ne i ‘toget’ samarbejder om at levere til det samme produkt, service eller ydelse. Stammer fra SAFe.

Agile team
Et team, der arbejder efter agile metoder, som fx Scrum og Kanban.

Agil transformation
Management lingo for at sige, at virksomheden arbejder på at indføre agile metoder.

Allokering
Bliver for det meste brugt om ressourcer, dvs. mennesker. Hvis du bliver ‘allokeret’ til et team, betyder det såmænd bare, at du i et eller andet omfang skal arbejde som en del af teamet.

Applikation
Hvis vi fortæller dig, at forkortelsen i daglig tale er ‘app’ er du pludselig helt med på, at en applikation i det store og hele er et softwareprogram.

Arkitekt
Kunne være én, der tegner bygninger, men er i den agile verden som oftest en it-arkitekt, der i stedet tegner systemer.

ART
Forkortelse af Agile Release Train.

As Is - To Be
Engelsk udtryk for, at man - enten mundtligt eller med en tjekket PowerPoint - beskriver, hvordan noget er nu, og hvordan det kommer til at se ud, når et givent stykke arbejde er færdigt.

Azure
Microsoft-produkt for cloud computing services, som basalt set er når servere og lignende hostes ude på nettet i stedet for nede i din kælder.

Backend
Alt det kode og programmering, som ikke direkte en del af brugergrænsefladen, men som til gengæld fylder indhold på brugergrænsefladen og får fx søgefunktioner til at fungere.

Backlog
Bagkatalog af opgaver, som teamet skal løse. Hvis du tager dig ordentligt af din backlog, ligger opgaverne i prioriteret rækkefølge.

Business Agility
Ekstra fint ord for agilitet. Bliver specifikt brugt i SAFe.

Business Analyst
Er ganske som det lyder noget med at analysere forretningen. I agile er det som oftest med fokus på at kunne definere og beskrive opgaver, som teamet skal løse.

C Sharp (staves C#)
Kodesprog udviklet af Microsoft.

Ceremonier
Knap så religiøst, som det lyder. Det er såmænd blot de møder, der går igen i de agile metoder, fx Planning, Review og Retrospective i Scrum.

CMS
Forkortelse af Content Management System.

Content Management System
System, der binder frontend og backend sammen, så fx en webredaktør blot kan skrive sine tekster i systemet og derfra lægge dem live. Modsat at vedkommende skal lære at kode for at publicere tekster.

Content Manager
Person, der er ansat til at holde styr på indholdet på et website, som oftest via et Content Management system.

Crossfunctional team
Team, hvor alle medlemmer kan løse alle typer opgaver, der kommer ind til dem. Med andre ord: Teamet, vi alle drømmer om at møde.

Daily
Kælenavn for Daily Stand Up.

Daily Stand
Også et kælenavn for Daily Stand Up.

Daily Stand Up
Dagligt møde hvor teamet mødes om deres board for at afstemme med de andre og eventuelt afklare forhindringer og blokeringer, hvis der er sådan nogen.

Delivery
Den ene halvdel af de to proces-spor man arbejder med i Dual Track Development. Delivery er selve udviklingsdelen, hvor teamet leverer dét, man afdækkede i Discovery-arbejdet.

Det Agile Manifest
Blev skrevet i 2001 som et alternativ til de traditionelle og tunge arbejdsprocesser, der ofte drev - og nogle gange stadig driver - it-udvikling. Manifestet lægger vægt på individer, interaktioner, fungerende software, samarbejde og tilpasningsdygtighed.

Development
Udvikling, programmering, kodning. Kært barn har mange navne.

DevOps
Betegnelse for arbejdet med at få forretningsdriften til at spille godt sammen med udviklingen, så begge dele kører effektivt. DevOps er fx når man arbejder mod at kunne lægge kode live så ofte som muligt og med så mange automatiske sikkerhedstjek som muligt.

Discovery
I denne sammenhæng ikke en spændende tv-kanal, men den ene halvdel af de to proces-spor man arbejder med i Dual Track Development. Discovery handler om at opdage, hvad der skal udvikles til et produkt, og hvordan det skal udvikles.

Dual Track Development
Metode, hvor man opdeler udviklingsarbejdet i to proces-spor. I Discovery afdækker man, hvad der skal udvikles til produktet, og hvordan det skal udvikles. I Delivery leverer teamet dét, man afdækkede i Discovery-arbejdet.

En til en
Præcis det samme som 1 til 1, blot skrevet uden tal.

Endorsement
Engelsk ord for opbakning. Når den engelske version fyger gennem lokalet handler det som oftest om opbakning fra ledelsen.

Enterprise-arkitekt
Det samme som system-arkitekt.

Event
Et lidt mere nede-på-jorden-udtryk end fætteren ‘Ceremonier’, men det betyder det samme. Det er såmænd bare de møder, der går igen i de agile metoder, fx Planning, Review og Retrospective i Scrum.

Framework
Fint ord for ‘metoder’ - især de store af dem, som fx SAFe, der er svære at forklare med få ord.

Frontend
Brugergrænsefladen på fx websites. Man skelner mellem frontend og backend, dvs. siderne som brugeren møder - og så alt det andet inde bagved, der hjælper med at få det hele til at fungere, når brugeren interagerer med det.

FTE
Forkortelse af Full Time Employee.

Full Time Employee
Den her gætter vi på, at du godt selv kan regne ud.

Increment
En afgrænset leverance - forstået på den måde, at det ikke nødvendigvis er et helt og færdigt produkt, men blot en færdig bid af produktet, fx en ny funktion.

Interwebs
Kærligt, slang-agtigt udtryk for internettet. Sammentrækning af internet og websites.

It-arkitekt
Person, der tegner og beskriver, hvordan et givent system eller website skal se ud og dermed laver retningslinjerne for dét, der skal bygges. Kan både arbejde på overordnet niveau for hele systemet - en såkaldt system-arkitekt - og i dele af systemet som ‘almindelig’ it-arkitekt.

Iterativt
Når man udvikler i bidder - de såkaldte iterationer - og evaluerer og lærer efter hver bid, og dermed inden man går i gang med næste bid. Står i modsætning til store og langsigtede planer, hvor man satser på at bygge alting færdigt på én gang og først evaluerer og lærer bagefter.

Iteration
Fagligt korrekt term for de bidder, man opdeler arbejdet i, når man arbejder iterativt. Fun fact: Når man arbejder med Scrum hedder bidderne Sprints.

Java
Kodesprog, ikke kaffe.

Kanban
Agil metode, der har rødder i både Lean og Japan. Handler om at synliggøre alt arbejde, incl. at vise hvilken status det har, samt at sætte grænser for, hvor mange forskellige ting man arbejder på ad gangen.

Kanban-board
Board, der synliggør alt arbejde, incl. hvilken status det har og hvem der arbejder på hvad. Består af status-kolonner som opgaverne bevæger sig igennem. Det mest enkle setup er: To do - In progress - Done.

Konfiguration
Indstillinger for et website eller en server (hvis vi må tillade os at forsimple det lidt her).

Leverancer
Konkrete opgaver der skal løses, eller produkter der skal leveres.

Løsningsarkitekt
Andet ord for en system-arkitekt, dvs. en it-arkitekt der arbejder på et overordnet niveau for hele systemet, modsat at arbejde med arkitekturen i dele af systemet.

Manifestet
Hvad os, der føler os sådan rigtigt hjemme i den agile verden, kalder Det Agile Manifest. Så det kan du jo også gøre.

Matrix-organisation
Ikke et specifikt agilt udtryk. Matrix-organisering er et alternativ til den klassiske hierarkiske opdeling af en virksomhed hvor ansvar og kommandoveje går op og ned i en træ-struktur. I matrix-organisationen er der også ledelse og kommandoveje på tværs, og det skulle bane vejen for større fleksibilitet og effektivitet.

Målsætning
Begreb fra den klassiske projektledelse, der handler om definere et skarpt mål for projektet. En målsætning består typisk af Formål, Leverancer og Succeskriterier.

Nedbryde
Er langt fra lige så destruktivt, som det lyder. Det handler simpelthen om at finde ud af, hvilke del-opgaver en stor opgave består af, så man lettere kan definere og estimere den.

Pea Eye
Du hørte noget med ærter, men i virkeligheden er det forkortelsen PI udtalt på engelsk.

PI
Forkortelse af Program Increment.

PI Planning
Stammer fra SAFe og er den helt store begivenhed, hvor teams’ne i Agile Release Trains lægger planer for, hvordan de sammen vil levere næste del-leverance, også kaldet Program Increment.

PIP
Munter forkortelse af PI Planning.

PM
Forkortelse af Product Manager. Eller Project Manager. Hvilket kan skabe en del forvirring.

PO
Forkortelse af Product Owner.

PRINCE2
En af de mest brugte klassiske projektledelsesmetoder, baseret på vandfaldsmodeller. Det er også et gammelt computerspil, men det er irrelevant her.

Product Manager
Har ansvar for produktet, og hvad forretningen vil opnå med det. Har mest fokus rettet ud i organisationen og op mod ledelsen, modsat Product Owneren der har større fokus på teamet, som leverer produktet. I mindre organisationer vil Product Manager og Product Owner ofte være en og samme person.

Product Owner
Har ansvar for og lægger planer for, at teamet bygger og leverer produktet som ønsket. I mindre organisationer vil Product Owner og Product Manager ofte være en og samme person.

Product Owner Sync
Begivenhed i SAFe, hvor Product Ownerne i Agile Release Train synkroniserer arbejdet mellem togets teams.

Program Increment
Det samme som et Increment, dvs. en afgrænset leverance eller del-produkt, bare i større skala. Helt præcist taler vi her om den skala, der hedder Agile Release Train i SAFe, dvs. flere teams, der arbejder sammen. Et Program Increment er altså den leverance, som teams’ne samarbejder om at få færdig. Strækker sig over 5 sprints a 2 uger, altså 10 uger i alt.

Projekt
En opgave, der er afgrænset i tid, og som involverer flere personer som oftest med forskellige fagligheder.

Projektleder
Person, der holder styr på et projekt. I den klassiske projektledelse vil projektlederen ofte lave og styre planer, samt uddelegere arbejde, mens en agil projektleder i højere grad minder om en Scrum Master, der med en coachende tilgang arbejder på at gøre teamet selvstyrende og -ledende.

Rammeværk
Dansk udtryk for det formelle begreb ‘framework’, der vist bare er et fint ord for ‘metoder’ - især de store af dem, som fx SAFe, som kan være svære at forklare med få ord.

Rational Rose
Kodesprog, som de færreste har hørt om.

Refinement
Faglig korrekt term for dét rugbrødsarbejde, der skal til, før udviklingsopgaver rent faktisk er klar til at blive løst. Det drejer sig om håndfaste ting som at lave gode opgavebeskrivelser, tilføje screendumps, undersøge usikkerheder og tage beslutninger i sådan en grad, at en udvikler formodes at kunne gå i gang med opgaven uden at køre fast i tide og utide, fordi hun mangler information.

Regelmaskine
Regler har i denne forbindelse ikke noget med lovtekster at gøre - det drejer sig om regler i koden, dvs. regler for hvordan systemet skal fungere. En regelmaskine holder styr på kodens regler.

Release Train Engineer
En slags Scrum Master for et Agile Release Train, altså en person der sørger for, at samarbejdet mellem de forskellige teams i et Agile Release Team fungerer som det skal, incl. at de leverer som de skal.

Request
En anmodning om noget, fx at få løst en konkret opgave eller udviklet noget konkret på et produkt. Request kan dog også være teknisk, dvs. at det er et system, der sender en request til et andet system (eller bare en anden del af systemet).

Retrospective
Scrum-event hvor man kigger tilbage på det sprint, der netop er gået og forsøger at afdække, hvad man har lært af det, så man kan gøre det bedre næste gang.

Review
Scrum-event hvor teamet stolt viser diverse interessenter, hvad de har bygget i sprintet. Eller … vi håber sådan, at de er stolte.

Roll out
Udrulning af dét, man har lavet, fx en ny funktion, et nyt website, en ny version af et nyt program. Den slags.

RTE
Forkortelse af Release Train Engineer.

SAFe
Står for Scaled Agile Framework (vi ved ikke, hvad e’et handler om) og er meget indviklet. Kort fortalt består det af en række teams af teams (Agile Release Trains), der synkron-planlægger deres arbejde i 10 uger ad gangen (Program Increments). SAFe er meget populært i store, danske virksomheder og organisationer.

Scrum
En af de mest populære agile metoder. Man planlægger i bidder, de såkaldte Sprints, og demonstrerer, evaluerer og planlægger i slutningen af hvert sprint, og inden man gå i gang med det næste. Et Scrum-team består af team-medlemmer, en Product Owner og en Scrum Master.

Scrum Master
Person med ansvar for Scrum-processen og fokus på teamets trivsel og performance, incl. at hjælpe dem med at blive selvledende. En Scrum Master er altså en slags teamleder uden ledelsesansvar, der i højere grad befinder sig i coach-lejren end leder-lejren.

Scrum of Scrums
Synkronisering mellem flere Scrum-teams, der samarbejder om en leverance. Scrum of Scrums er både navnet på en metode i sig selv og på en af begivenhed i rammeværket SAFe.

Scrum Mom
Scrum Master, der ved egen kraft fjerner alle forhindringer for teamet i stedet for at hjælpe dem med at blive selvledende og dermed kunne klare skærene selv. Er som oftest afholdt, men overbebyrdet.

See Sharp
Du hørte næsten rigtigt. Det er C# du leder efter her (spoiler alert: Det er et kodesprog).

Selvkørende team
Andet udtryk for et selvledende team.

Selvledende team
Team, der selv fordeler og løfter teamets arbejde. Kræver at der er en ledelse længere oppe i systemet, som tør uddelegere beslutningskompetencen.

SEO
Forkortelse af Search Engine Optimization, men bruges som et ord i daglig tale. På dansk hedder det søgemaskineoptimering og er præcis det, det lyder som: Når man arbejder med at få websites til at ligge godt i fx Google.

Sikkerhedsarkitekt
En it-arktitekt, der specifikt arbejder med at tegne og beskrive sikkerheden i dét, der skal bygges.

Skalere
Er stort set altid en opskalering, ikke en nedskalering. Når man i den agile verden taler om at skalere, handler det om at tilpasse de agile metoder til virksomhedens vokseværk, der giver flere medarbejdere, flere teams og måske også flere produkter.

SM
Forkortelse af Scrum Master (vi vil ikke vide, hvad du troede, det var).

SME
Forkortelse af Subject Matter Expert.

Software-udvikler
Person, der bygger software. Hed engang i forrige årtusinde Programmør (dét var tider).

Solution-arkitekt
Løsnings-arkitekt - bare sagt på halvt engelsk, halvt dansk.

SPC-certificeret
Udtryk for, at man er certificeret til at undervise i SAFe. SPC står for Safe Program Consultant. Fun fact: Rasmus er SPC-certificeret!

​​Sprint
De små bidder man planlægger og arbejder i i Scrum. Det samme som Iteration i andre metoder.

Sprint Planning
Scrum-event, hvor man planlægger det næste sprint.

Story
Er ikke helt så hyggeligt, som det lyder. En story er nemlig en ‘User Story’, hvilket basalt set er en udviklingsopgave.

Story Points
Enhed man bruger til at estimere størrelsen på en User Story i stedet for at bruge fx tid. Afspejler som ofte kompleksitet og graden af ubekendte.

Styregruppe
Begreb fra den klassiske projektledelse. Styregruppen er dem der tager de store beslutninger i projektet. De er ikke involveret i det konkrete arbejde, men følger det på afstand og siger ja eller nej til ting.

Subject Matter Expert
Én med forstand på et specifikt område. Bliver som oftest brugt i forbindelse med, at et team har behov for at ringe til en ven, der besidder ekspertviden.

Succeskriterier
En del af et projekts målsætning. Succeskriterierne beskriver konkret og målbart, hvornår og hvordan projektet regnes for en succes.

System Team
Team, der har ansvar for den tekniske infrastruktur, som alle de andre teams bygger på, dvs. at de laver servere, udviklingsmiljøer og den slags. Bruges bl.a. i SAFe.

System-arkitekt
It-arkitekt der arbejder på et overordnet og strategisk niveau for hele systemet, modsat at arbejde med arkitekturen i dele af systemet.

Tasks
Opgaver #nuffsaid

Tech lead
En udvikler der fører an i teamets tekniske arbejde, forstået på den måde, at vedkommende både koder selv og har overblikket, rådgiver de andre i teamet og træffer beslutninger, når det er nødvendigt.

Tester
Person der tester, om softwaren virker som den skal, inden den bliver lagt ud til brugerne.

Tog
Har intet med jernbaner at gøre, men er derimod en fordanskning af begrebet Agile Release Train. ‘Tog’ er i øvrigt betydeligt nemmere og hurtigere at sige end det originale udtryk. Hvilket i sig selv er meget agilt.

Udvikler
Underforstået: Software-udvikler.

UI
Forkortelse af User Interface.

User Experience
Er præcis dét det lyder som: Bruger-oplevelse.

User Interface
Hvad brugergrænseflade hedder på engelsk. Er den del af softwaren, som brugeren interagerer med.

User story
Udviklings-opgave, der er formuleret som en lille historie efter skabelonen: As a [...] I want to [...] so [...].

UX
Forkortelse af User Experience, men bruges også om personer, der arbejder med UX - som i: “Dét må vi lige tale med UX’eren om.”

Vandfald
Kælenavn for vandfaldsprojekter.

Vandfaldsprojekter
Et nok lidt nedladende udtryk for de projektplaner, der som oftest kommer ud af den klassiske projektledelse. Planerne er opdelt i faser, der er afhængige af hinanden, hvorfor de i den visuelle plan ligner en bakke, der går nedad - eller et vandfald, hvor det ene niveau lader vandet løbe ned i det næste.

Velocity
Beskriver et teams effektivitet, fx i Scrum hvor velocity angiver, hvor mange Story Points et team i snit løser på et Sprint.

WIP
Forkortelse af Work In Progress, dvs. hvor meget arbejde der aktuelt er i gang. Bliver nogle gange også brugt med henvisning til Work In Progress Limit.

Work breakdown structure
En slags opskrift på den fulde proces, dvs. hvilke trin man skal igennem, fra en idé opstår til man står med et konkret produkt.

Work In Progress Limit
Udtryk i Kanban, der angiver en grænse for, hvor mange opgaver, teamet eller det enkelte medlem må arbejde på ad gangen. Tempoet i teamet går som oftest op, hvis grænsen sættes ned.

↑ Pyha, sikke en omgang - tag mig venligst op igen
Line og Rasmus i studiet
- i fuld gang med at nørde igennem med en gæst.